At være klasselærer betyder for mig…

På Margrethe Reedtz Skolen har vi talt om mangt og meget i vores praksis siden jeg startede som leder. En af de ting vi af og til har talt om er klasselærerrollen. Hvad er det egentlig for en rolle man har? Jeg har aldrig selv været klasselærer – eller arbejdet med fænomenet på konservatoriet, så for at få en forståelse og et sprog for emnet og for at have et oplæg at tale ud fra på et lærermøde, fik jeg en af mine lærere til at skrive et indlæg om, hvad det betyder for hende at være klasselærer. Jeg blev meget inspireret af at læse det og tænkte, at det kunne være andre kunne få glæde af også at læse teksten. Så her er Lilians flotte indlæg til vores dialog om klasselærerfunktionen på Margrethe Reedtz Skolen.

At være klasselærer betyder for mig…

 • At være den, der holder styr på tiltag i forhold til forældre og børn.
 • Særlige aftaler fx ift. madpakker, skader og skavanker, lektier, særligt følsomme perioder, særlig forældrekontakt (uge-mail eller lignende), nedsat/øget lektiemængde mm.
 • At have kontakten til forskellige parter, som har noget med børnene at gøre fx PPR, talepædagog, fysioterapeut mm.
 • At lave indstillinger til PPR, udtalelser mm. At samle op på aftaler med fx PPR.
 • At deltage i specialcenter-møder
 • I forhold til vores sorgplan, er der flere opgaver, som ligger hos klasselæreren.
 • At sørge for at holde styr på tilmeldinger til fx lejrskole og andre arrangementer. At modtage penge i forbindelse med tilmeldinger mm.
 • At have det overordnede overblik over klassens trivsel og det enkelte barns faglige og sociale trivsel og udvikling (også i forhold til de sociale mål i årsplanen).
 • At være den, der snakker sammen med lærerteamet om, hvad der foregår i klassen.
 • At tage initiativ til diverse tiltag/møder/aktiviteter i forhold til børn og forældre og kolleger.
 • Registrere sygdom/fravær.
 • Modtage besked fra forældre, registrere og altid svare tilbage på besked om fravær hurtigst muligt
 • At jeg altid prøver at komme omkring forældrene, når de er på skolen. At jeg viser interesse i familien – også i forhold til andet end skolerelaterede emner (når jeg fornemmer, at det er en familie, som sætter pris på det!)
 • At holde en tæt kontakt til alle hjem. Gennem infobreve (oftest op til ferierne) og gennem små beskeder og remindere, når der sker særlige ting på skolen.
 • At svare på ALLE forældre henvendelser så hurtigt som muligt.
 • At bruge humor og humør. At sige tingene som de er, men gerne med et glimt i øjet. Jeg forsøger på aldrig at være bebrejdende overfor forældre, men respektere deres holdning i en given situation (også selvom den måske strider imod min egen).
 • At forsøge at få snakket med alle børnene hver dag – ikke kun om skolearbejdet.
 • At være fleksibel fx i forhold til tider til skole-hjemsamtaler og møder generelt – uden dog at slå for mange krøller på mig selv.
 • At forberede forældremøder og aftale med lærerteamet, hvad der skal snakkes om.
 • At indsamle info fra lærerteamet forud for skole-hjemsamtalerne, som videregives til forældrene.
 • At jeg forsøger at være nærværende og åben overfor alle forældre, når de henvender sig. Byder altid velkommen med et smil, når forældre gerne vil deltage – også selvom det måske ikke lige passer i planen.
 • At jeg bestræber mig på at arbejde MED forældrene omkring børnene.

Jeg har sikkert glemt noget eller gentaget mig selv, men mange af disse ting er for mig helt naturlige både i forhold til det at være klasselærer, men også i forhold til at omgås andre mennesker generelt. Det er derfor svært helt at sætte ord på. Hvis nogle forældre oplever mig som en dygtig klasselærer, så håber jeg, at det skyldes mit engagement og min glæde ved mit job. Jeg håber, at forældre oplever, at de altid kan komme til mig med både stort og småt. Jeg bestræber mig på, at forældre altid bliver taget alvorligt, når de henvender sig til mig og jeg håber og tror at forældrene oplever, at jeg altid svarer tilbage på henvendelser og har en kort responstid. Jeg håber, at forældrene mærker, at jeg vil det bedste for deres børn.

//

Tak til Lilian for det gode indlæg.

Hvad mon du tænker om klasselærerfunktionen? Smid en besked i kommentarerne herunder og spred inspirationen.

2 Replies to “At være klasselærer betyder for mig…”

Skriv et svar