Er du sikker på, at din skole forbereder jeres elever godt nok til vores fælles fremtid?

Når et nyt skoleår nærmer sig, er det altid et godt tidspunkt, at mindes hvad det egentlig er for en opgave vi skoler har. Nok især i disse reform tider, hvor andres gode idéer risikerer at fylde uhensigtsmæssigt meget i mangt en lærers skolehverdag. Forestil dig, at gå fra at være en dygtig lærer med overskud, til at være en presset lærer på dybt vand, der må holde hovedet koldt for ikke at falde i? Denne forvandling har mange lærere været igennem, og der går nok noget tid inden der igen falder “ro” på den danske skole. Læs videre “Er du sikker på, at din skole forbereder jeres elever godt nok til vores fælles fremtid?”

Udkast til model for elevforståelse – Version 0.3

Skærmbillede 2015-04-13 kl. 19.02.13
Når snakken falder på hvad der er skolens opgave, er det min oplevelse at snakken tit forsimples af hvad man lige umiddelbart finder interessant. I den sidste periode hvor folkeskolereformen har været på alles læber, er denne forsimpling blot blevet mere tydelig. Samtalen om skole har hovedsageligt handlet om hvad reformen bringer med sig, og mindre om hvad der er hele folkeskolens formål. Læs videre “Udkast til model for elevforståelse – Version 0.3”

Når tallene taler, glemmer vi os selv

I fredagens Weekendavis kunne man læse artiklen “Kulturborgerskabets farvel”, som tager udgangspunkt i den verserende sag om den gamle Realskole/Musikskole i Ringkøbing, der står til nedrivning, så man kan bygge et nyt smart menighedshus. Sagen er et godt eksempel på en beslutning, der, uden jeg kender de nærmere detaljer, med sikkerhed er taget ud fra et rationelt beslutningsgrundlag. Denne rationelle tilgang til beslutninger, der skylder ind over landet som en sand tsunami, virker til at tage alt med sig for tiden. Læs videre “Når tallene taler, glemmer vi os selv”

Why do beliefs about intelligence influence learning success?

“Most students aim to succeed on academic tests. Yet, there is increasing evidence that the likelihood of their success is influenced not only by actual ability, but also by the beliefs and goals that they bring to the achievement situation (Elliot and Dweck, 2005). One framework that has been informative in addressing not only how these beliefs affect overall performance, but also how they affect rebound following failure, concerns individuals’ theories of intelligence (TOI; Dweck and Sorich, 1999). Previous behavioral studies have shown that students who believe that intelligence is a fixed quantity (‘entity theorists’) are particularly vulnerable to decreased performance when they realize they are at risk of failing, whereas students who view intelligence as acquirable (‘incremental theorists’) appear better able to remain effective learners.”

Fra “Why do beliefs about intelligence influence learning success? A social cognitive neuroscience model”

Læs hele artiklen her

Lad os nøjes med det vi har

I udkastet til den nye kommunalplan for Holstebro Kommune kunne man i første afsnit af landsby-kapitlet læse, at en række landsbyer var kendetegnet ved “befolkningsmæssig stagnation og tilbagegang”. Ryde, hvor jeg bor, var blandt disse landsbyer, og senere i dagbladet kunne jeg se, at Ryde var gået fra hele 219 indbyggere i 2006 til 215 indbyggere i 2014. Altså er landsbyen i dag 4 indbyggere fattigere end for 8 år siden. Læs videre “Lad os nøjes med det vi har”

Peter Senge om organisationer, kultur og fremtidens krav til uddannelse

https://www.youtube.com/watch?v=AAkJqzJYHJc

På min diplomuddannelse i ledelse, havde vi fornøjelse af at læse Peter Senge’s Den femte disciplin, et af de bedste værker jeg har læst om læring i organisationsstørrelse. Senge’s arbejde har sat dybe spor i mit arbejde med kultur og organisationer, hvilket man også direkte og indirekte har kunnet se her på bloggen. Blandt andet i indlægget Mening i undervisning – De personlige mål og indlægget fra den lille serie om klasserumsledelse ved navn “Skab et miljø”.

Dualitet som ledelsesværktøj

Der er mere og mere der tyder på, at en af lederens mest centrale kompetencer bør være, at kunne arbejde i de “spændningsfelter” der er overalt. Jeg har I et par år nu, været meget inspireret af Etienne Wenger’s teori om praksisfællesskaber og i særdeleshed udtrykket dualitet, som synes at favne arbejdet med “spændingsfelter” i ledelse: “En dualitet er, (…) en enkelt begrebsenhed, der består af to uløseligt forbundne og gensidigt konstituerende elementer, hvis iboende spænding og komplementaritet giver begrebet rigdom og dynamik.” (Wenger, 2004:82). Læs videre “Dualitet som ledelsesværktøj”

Hvornår lærer børn hvad?

Naboens datter på 8 år har besøg af en veninde. De springer rundt på trampolinen og leger “prinsesser”. En stor del af legen handler om, at få skabt rammen for den fortælling de leger i. Ét af de første skridt, er at få forhandlet hvem der er bedst til hvad. Det er en længere øvelse, for hvad gør man hvis begge prinsesser gerne vil være bedst til sport? eller begge gerne vil vinde dansekonkurrencen på slottet? Læs videre “Hvornår lærer børn hvad?”

45 minutter lange skyklapper

Jeg har aldrig før i mit liv, skulle lave så store komplicerede beregninger, som jeg er i gang med lige nu. På en friskole som Margrethe Reedtz Skolen, skal vi til næste skoleår finde ud af, hvor lang vores skoledag skal være, hvor stor en del af lærernes arbejdstid de skal undervise, hvilke fag vi skal lægge vægt på, hvordan vores skema skal indrettes og så videre. Læs videre “45 minutter lange skyklapper”

Oliver Burkeman som citeret på Brain Pickings af Maria Popova

One foundation of effectuation is the “bird in hand” principle: “Start with your means. Don’t wait for the perfect opportunity. Start taking action, based on what you have readily available: what you are, what you know and who you know.”

Oliver Burkeman som citeret på Brain Pickings Weekly i artiklen “Stop making plans: How Goal-Setting Limits Rather Than Begets Our Happiness and Success”

Skolelederskabets kompleksitet i praksis

Lige fra den dag jeg besluttede, at jeg ville være skoleleder, var jeg helt klar over, at opgaven ikke var noget man tillærte sig natten over. Trods en diplomuddannelse i ledelse på to et halvt år og mange års afprøvning af lederkundskaber i forskellige sammenhænge, er der stadig så uendeligt meget ved ledelse, jeg ikke har den fjerneste idé om. Det kan måske virke mærkeligt jeg som nybagt skoleleder åbent indrømmer dette, men jeg vil tillade mig at påstå, at enhver leder der synes at have forstået sin ledelsesopgave til fulde – må være i benægtelse over sin egen organisations kompleksitet. Læs videre “Skolelederskabets kompleksitet i praksis”

Hvordan motiverer du dine medarbejdere?

Jeg har netop modtaget en invitation til et lederkursus om “Hvordan motiverer jeg alle mine medarbejdere – strategisk kommunikation for skolens ledere”. Det er jo som sådan dejligt, at nogen vil gøre en indsats for at lære ledere at kommunikere ‘rigtigt’, så de kan motivere deres medarbejdere. Der er dog nogle perspektiver jeg lige vil sikre mig er belyst, inden man som leder tager fat på at motivere sine medarbejdere. Læs videre “Hvordan motiverer du dine medarbejdere?”

Den underfundige virkelighed

Forleden holdte jeg et foredrag for en samling skoleledere fra Odense Kommune, hvor opgaven var at tale om målstyring og sprogets underfundighed. Jeg valgte derfor at tage udgangspunkt i den svært interessante men teoritunge ‘folkepsykologi’, inspireret af Jerome Bruner (find oplægget her). Dette blogindlæg er et resultat af en efterfølgende refleksion over foredragets indhold og tema. Læs videre “Den underfundige virkelighed”

Jerome Bruner, Uddannelseskulturen fra 1996

“Hvis man skal teoretisere om undervisningspraksis i et klasseværelse (eller i ethvert andet miljø for den sags skyld), gør man klogt i at tage de folketeorier i betragning, som de, der er involveret i undervisningen og læringen, allerede er i besiddelse af. For enhver fornyelse, man som “ægte” pædagogisk teoretiker ønsker at indføre, er nødt til at konkurrere med, erstatte eller på anden måde tilpasse de folketeorier, som allerede styrer både lærere og elever.”

Jerome Bruner i Uddannelseskulturen fra 1996 side 103

Christen Kold i “Om Børneskolen”

“Børneskolen har gjort sig skyldig i den fejl, at den næsten udelukkende har søgt at tale til forstanden og kun delvis til følelsen, mens fantasien, indbildningskraften, har været så godt som helt forbigået”

Christen Kold i “Om Børneskolen” skrevet omkring 1850

Søren Kierkegaard: “Brudstykker af en ligefrem Meddelelse”

At man, naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaa mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaar. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfærdelig stolt, saa jeg i Grunden i stedet for at gavne ham egentlig vil beundres af ham. Men al sand Hjælp begynder med Ydmygelse: Hjælperen maa først ydmyge sig under dem, han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe ikke er at være den Herskesygeste men den Taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have uret, og i ikke at forstaae, hvad den Anden forstaar.

– Søren Kierkegaard, “Brudstykker af en ligefrem Meddelelse”

Værn om lærerne fra det brune hjørne

“Ud med dem, der ikke gider mere. Jeg er iskold.”

Sådan siger tidligere skoleleder Lise Egholm i artiklen “Frygten for det brune hjørne”, som Information bragte i går. Det må, ud fra en hurtig refleksion, gøre Lise Egholm både iskold og indehaver af flere lederes nærmest standardiserede skyklapper om at “forandringsresistente lærere” skal ud, så de kan få ensrettet lærerflokken. Læs videre “Værn om lærerne fra det brune hjørne”

Hvad var så meningen med lockouten?

I slutningen af lockoutens 3. uge satte jeg mig for at jagte meningen med lockouten. Parternes udtalelser og mediernes dækning af sagen, har alle gjort deres indsats til at ingen af os dødelige rigtig skulle kunne forstå hvad det hele handlede om. Beskyldninger, modsigelser, vredesudbrud osv… har været en del af dagligdagen på blogs, i statusopdateringer, artikler, debatter og andre medier. Det har ikke været noget kønt syn. Læs videre “Hvad var så meningen med lockouten?”

At komme med et forslag er bedre end ikke at komme med et forslag

Jeg tilhører én af de lærere som hellere vil udvikle folkeskolen i fællesskab med de forskellige aktører end at diskuttere hvilken en af de aktuelle parter der har mest ret. Derfor foreslog jeg forleden at vi skulle skifte fokus i diskussionen, og det skulle man næsten tro Anders Bondo havde hørt (omend hans forslag formentligt blev sendt til Ziegler før jeg havde delt mit indlæg i onsdags). Læs videre “At komme med et forslag er bedre end ikke at komme med et forslag”

Skulle vi ikke skifte fokus?

Som jeg hører begge parter i den aktuelle konflikt på skoleområdet, så har de én ting til fælles: De ønsker at lave den bedste skole for alle landets elever. Derfor har jeg brug for at lave en lille split test i forhold til hvad den ene og den anden lejr smider ind i debatten, siden der stadig er konflikt og de forskellige parter ikke synes at kunne blive enige. Hverken om hvad den bedste skole er, eller hvem der står i vejen for forhandlingerne. Læs videre “Skulle vi ikke skifte fokus?”

På jagt efter læring

I dag på Twitter faldt jeg over hashtagget #LocalLeadership, jeg er ikke helt klart over hvad det handlede om – men der var flere Tweets der virkeligt satte tankerne i gang:

[blackbirdpie url=”https://twitter.com/gavpin/status/309095544003899393″]

Det er svært at læse ud af et Tweet hvad der helt præcist menes, men min fortolkning af udtrykket “Extended Learning Networks”, er at se ud over skolens vægge og se med hvilke andre partnere, medier og så videre, læring kan ske. At se på læring i en større kontekst end et fokus på skolen i sig selv gir’ os. Læs videre “På jagt efter læring”

Skal vi ikke bare blive enige om jorden er rund?

Debatten raser, lockout’en varsler og parterne virker på ingen måde til at ville nærme sig hinanden i overenskomstforhandlingerne. Jeg er før kommet med et lettere teoretisk perspektiv på parternes evne til at snakke om helt forskellige ting, selvom de sikkert er overbevist om de snakker om det samme. Men for hver dag der går, er der bare flere og flere der får lyst til at fortælle “deres side af historien”, og det er som sådan fint nok, men ikke nødvendigvis særlig brugbart. Læs videre “Skal vi ikke bare blive enige om jorden er rund?”

Et godt møde – Touchdown-modellen

“Gæste-indlæg” fra Jaevn.dk, den omtalte model er udviklet af undertegnede og min partner Pelle Kann.

Oplæg

For lidt over en måned siden, stillede vi i Jævn os selv spørgsmålet: “Hvordan kan vi holde mere effektive møder?”.

Vi er med sikkerhed ikke de første til at stille dette spørgsmål, og der findes allerede et hav af bud derude på mennesker og modeller der kan gøre livet som møde-deltager lettere. Alligevel vil vi gerne dele vores model med jer.

Læs videre “Et godt møde – Touchdown-modellen”

Hvad er kreativitet?

Der findes et hav af kurser og foredrag med mennesker som giver deres bud på hvad kreativitet er og hvordan man kan styrke kreativiteten. Jeg har i mange år studeret kreativitet på egen hånd, mest igennem min funktion som sangskriver og improviserende musiker, men også igennem foredrag, artikler og så videre. Og jeg er efterhånden ved at være træt af folk der “bare har en idé om hvordan man er kreativ” uden at fortælle “hvorfor de tror det er sådan”. Paradoksalt nok, er det lige præcist det jeg har tænkt mig at gøre i dette indlæg. Jeg beklager. Læs videre “Hvad er kreativitet?”