Om internettet

På nogle skoler vælger man, at lukke specifikke hjemmesider ned, for at undgå at eleverne forstyrres af siderne. Nogle forældre indfører noget lignende, eller begrænser hvor meget man må sidde ved computeren. Med andre ord, så synes vi voksne at have en tendens til, at begrænse elevernes brug af IT fremfor at tage del i deres digitale opdragelse. Læs videre “Om internettet”

Digital dannelse er at hjælpe eleverne med at forstå den kultur de lever i

Hvis vi lytter godt efter og er opmærksomme, er der stor chance for, at eleverne kan lære os voksne hvordan vi mest hensigtsmæssigt kan udvikle skolen. Men det kræver at vi som voksne nærmer os eleverne og tager dem med på råd, ligesom det kræver af eleverne, at de lærer at være en aktiv og ansvarlig del af et lærerne fællesskab. Læs videre “Digital dannelse er at hjælpe eleverne med at forstå den kultur de lever i”

I en verden af fortidens internet

I disse lockout-tider, er jeg nu kommet frem til det er på tide at kigge på nogle af de ting jeg mener kan forbedre sig på skolerne rundt omkring. Én af de ting man snakker meget om ude i den store verden er brugen af IT i undervisningen. iPads har været det nye sort noget tid nu, og der findes allerede mange tilgange til at få IT ind i undervisningen. Det er jo som sådan alt sammen meget godt. Læs videre “I en verden af fortidens internet”

Gør det selv infoskærm – Del 1 – Ind med Google Apps

Vi har i længere tid på Musikefterskolen været på udsigt efter en måde at få en infoskærm. Der er mange muligheder for at få en skærm med info på, men én af de ting jeg har stået fast på hele tiden, er at det ikke skal blive endnu et sted man skal finde sin information ud over de kalendere og oversigter der findes i forvejen. Læs videre “Gør det selv infoskærm – Del 1 – Ind med Google Apps”