Hvad får vi ud af at lave lokalhistorisk teater i grundskolen?

For andet år i træk, har vi på Margrethe Reedtz Skolen skrevet vores helt eget lokalhistoriske teaterstykke. Årets teaterstykke handlede om en lokal modstandsgruppe fra anden verdenskrig kaldet Rydhavegruppen og stykket fik derfor det meget mundrette navn: Teaterstykket om Rydhavegruppen. En af koncepterne bag de selvskrevne teaterstykker, er at eleverne får lov til at følge og deltage i tilblivelsen af teaterstykket. Det gør vi både for at eleverne får en oplevelse af den kreative proces, men også fordi deltagelsen i udviklingen af stykket fører en masse læring med sig. Man lærer simpelthen historien bedre at kende, ved selv at skulle forme teaterstykket. At skrive teaterstykket er altså lige dele kreativ proces, som det er historieundervisning af fineste karakter. Læs videre “Hvad får vi ud af at lave lokalhistorisk teater i grundskolen?”

Learning without being taught

Sam went to camp in Chicago where he was learning to program using Scratch. Scratch has an online community where kids like Sam post their games, and other kids not only play but also see the code, modify it, and comment on it. When we asked Sam what it meant to be a good member of the Scratch community, he didn’t say building games or posting animations. He said, to “not be mean” in your comments. In other words, he got the coding, but the real thing he was learning was how to work with other people effectively. When we asked him what he looked for in other people’s programs, he said, “something really cool you would never know yourself.” So he was learning how to learn from others. Man, I would love to see more 40-year-olds with this kind of intelligence.

Citat fra interviewet Why John Seely Brown Says We Should Look Beyond Creativity to Cultivate Imagination

Christen Kold i “Om Børneskolen”

“Børneskolen har gjort sig skyldig i den fejl, at den næsten udelukkende har søgt at tale til forstanden og kun delvis til følelsen, mens fantasien, indbildningskraften, har været så godt som helt forbigået”

Christen Kold i “Om Børneskolen” skrevet omkring 1850

Hvorfor du bør anerkende kompleksitet i din dialog med andre

Efter i flere år at have undervist i noget, jeg ikke helt har kunnet forklare – men synes at kunne fornemme. Har jeg gjort mig en del tanker om at undervise I hvad jeg vil kalde komplekse kompetencer. Jeg bliver mere og mere opmærksom på, at jeg bør se alt hvad jeg lærer fra mig og fortæller, som komplekse, for ydmygt at kunne give plads til at min forklaring ikke altid er den folk har brug for.

Læs videre “Hvorfor du bør anerkende kompleksitet i din dialog med andre”

Hvad er kreativitet?

Der findes et hav af kurser og foredrag med mennesker som giver deres bud på hvad kreativitet er og hvordan man kan styrke kreativiteten. Jeg har i mange år studeret kreativitet på egen hånd, mest igennem min funktion som sangskriver og improviserende musiker, men også igennem foredrag, artikler og så videre. Og jeg er efterhånden ved at være træt af folk der “bare har en idé om hvordan man er kreativ” uden at fortælle “hvorfor de tror det er sådan”. Paradoksalt nok, er det lige præcist det jeg har tænkt mig at gøre i dette indlæg. Jeg beklager. Læs videre “Hvad er kreativitet?”