Hvem har ansvaret for elevens motivation?

Hvis der er noget, der er komplekst i en skolehverdag, så er det elevers motivation for at deltage i undervisningen. Samtidig er det et af de mest centrale indsatsområder, hvis man ønsker at skabe en sund undervisningskultur for den enkelte elev i samspil med resten af klassen. Det er også derfor det er relevant at se på, hvem der egentlig bærer ansvaret for elevens motivation.
Læs videre “Hvem har ansvaret for elevens motivation?”

Udkast til model for elevforståelse – Version 0.3

Skærmbillede 2015-04-13 kl. 19.02.13
Når snakken falder på hvad der er skolens opgave, er det min oplevelse at snakken tit forsimples af hvad man lige umiddelbart finder interessant. I den sidste periode hvor folkeskolereformen har været på alles læber, er denne forsimpling blot blevet mere tydelig. Samtalen om skole har hovedsageligt handlet om hvad reformen bringer med sig, og mindre om hvad der er hele folkeskolens formål. Læs videre “Udkast til model for elevforståelse – Version 0.3”

Digital dannelse er at hjælpe eleverne med at forstå den kultur de lever i

Hvis vi lytter godt efter og er opmærksomme, er der stor chance for, at eleverne kan lære os voksne hvordan vi mest hensigtsmæssigt kan udvikle skolen. Men det kræver at vi som voksne nærmer os eleverne og tager dem med på råd, ligesom det kræver af eleverne, at de lærer at være en aktiv og ansvarlig del af et lærerne fællesskab. Læs videre “Digital dannelse er at hjælpe eleverne med at forstå den kultur de lever i”

Søren Kierkegaard: “Brudstykker af en ligefrem Meddelelse”

At man, naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaa mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaar. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfærdelig stolt, saa jeg i Grunden i stedet for at gavne ham egentlig vil beundres af ham. Men al sand Hjælp begynder med Ydmygelse: Hjælperen maa først ydmyge sig under dem, han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe ikke er at være den Herskesygeste men den Taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have uret, og i ikke at forstaae, hvad den Anden forstaar.

– Søren Kierkegaard, “Brudstykker af en ligefrem Meddelelse”

Mening i undervisning – Præsentation

Sidste år i december valgte jeg, at mit fokus på lederuddannelsen fremover skulle være min ledelse, som musiklærer, af mit sammenspilshold. I arbejdet med opgaven fandt jeg mange perspektiver fra min ledelseslitteratur, som var direkte overførbare til min praksis som musiklærer. Den centrale opdagelse jeg gjorde, var at hvis eleverne skulle få det fulde udbytte af undervisningen, skulle jeg skabe plads til at eleverne selv kunne finde meningen med det vi lavede, og at de til tider måske ligefrem selv skulle gå forrest. Læs videre “Mening i undervisning – Præsentation”