Udkast til model for elevforståelse – Version 0.3

Skærmbillede 2015-04-13 kl. 19.02.13
Når snakken falder på hvad der er skolens opgave, er det min oplevelse at snakken tit forsimples af hvad man lige umiddelbart finder interessant. I den sidste periode hvor folkeskolereformen har været på alles læber, er denne forsimpling blot blevet mere tydelig. Samtalen om skole har hovedsageligt handlet om hvad reformen bringer med sig, og mindre om hvad der er hele folkeskolens formål. Læs videre “Udkast til model for elevforståelse – Version 0.3”

Dualitet som ledelsesværktøj

Der er mere og mere der tyder på, at en af lederens mest centrale kompetencer bør være, at kunne arbejde i de “spændningsfelter” der er overalt. Jeg har I et par år nu, været meget inspireret af Etienne Wenger’s teori om praksisfællesskaber og i særdeleshed udtrykket dualitet, som synes at favne arbejdet med “spændingsfelter” i ledelse: “En dualitet er, (…) en enkelt begrebsenhed, der består af to uløseligt forbundne og gensidigt konstituerende elementer, hvis iboende spænding og komplementaritet giver begrebet rigdom og dynamik.” (Wenger, 2004:82). Læs videre “Dualitet som ledelsesværktøj”