Christen Kold, Om Børneskolen (1850)

“Vil man bygge tro på skriften, kommer man kun til at bygge på sin egen eller andres fortolkning, og vi har et nyt pavedømme. Sandheden kan lige så let, om ikke lettere, holdes tilbage og forvanskes gennem skrift, som gennem det mundtlige ord. Det står til enhver tid de lærde frit for at danne sig et sprog, som lægmand ikke forstår. Det er også til dels sket i vore dage. Men også i vore dage er ånder blevet vakte, og de kan have gavn af at læse, og af, at der gives folkelig lærdom i et folkeligt sprog. Derfor bør folket lære at læse. Men de bør lære det således, at de erkender læsningen som et middel til oplysning, og ingenlunde som hensigt.

Christen Kold, Om Børneskolen s. 9 (1850)

Skriv et svar