Den situation lederskabet befinder sig i

I virkeligheden ligner den situation, som lederskabet befinder sig i, hvad angår refleksiv identitet, om den, som kunsten generelt er havnet i. For lige så svært det er blevet at skille kunst som fænomen ud fra andre af virkelighedens fænomener – kunsten udtrykker sig jo netop oftere og oftere gennem dagligdags teknikker og adfærdsformer – lige så svært er det ved at blive at skille ledelse ud fra helt generelle sociale aktiviteter som “kommunikation”, “indlæring”, “udvikling af autonomi og personlig integritet”, “pædagogisk vejledning” og “selvudvikling”

Ole Fogh Kirkeby, Det Nye Lederskab s. 182

Skriv et svar