Et kig på klasserumsledelse – Del 2 – Lederskab eller Management

Efter en kort dialog med @eDidaktik på Twitter, blev jeg lidt nærmere bekendt med hvad der kan være omverdenens opfattelse af udtrykket Klasserumsledelse.Klasserumsledelse er et udtryk jeg har taget til mig, i takt med mit diplomstudie som kunst og kulturleder. I al sin enkelhed benytter jeg den ledelsesteori jeg støder på i mine studier, og implementerer dem i klasselokalet. For mit vedkommende er klasselokalet mit Folk og world sammenspilshold. Jeg har tidligere skrevet om hvordan jeg forsøger at skabe “Small wins”, at give eleverne små succesoplevelser på vej mod vores store mål. Jeg har valgt, forholdvist ukritisk, at antage at en skoleklasse bygger på samme mekanismer som en arbejdsplads.

Management kontra Leadership

En af de første ting man skal igennem i et lederstudie som jeg går på, er at kunne skelne mellem “Management” og “Leadership”. Ifølge Steen Hildebrandt findes der i det engelske sprog to udgaver af det der på dansk blot bliver til ledelse. Nemlig “Management” og “Leadership”. I et ledelsesperspektiv er management: “den daglige drift;” og “håndtering af den enkelte funktion i virksomheden”, hvor leadership, eller lederskab, skal forstås som helheden, uddybet kan man sige at lederskab “Handler om det lange sigt. Handler om værdier og visioner.  Lederskab handler om evnen til at inspirere andre.”.

CRM og sprogforvirring

Classroom Management (CRM) er i nogle kredse blevet oversat til klasserumsledelse. CRM beskrives på Wikipedia såledelse: “Classroom management is a term used by teachers to describe the process of ensuring that classroom lessons run smoothly despite disruptive behavior by students.”. CRM går hen, som jeg forstår det, og bliver et mere konkret syn på hvordan man kan “styre” klassen. I det perspektiv giver navnet Classroom management god mening på engelsk, men at oversætte det til “Klasserumsledelse” kan blive forvirrende brug af ordet ledelse. Da ordet ledelse både antyder helheden men også det mere konkrete, synes jeg på ingen måde oversættelsen klaserumsledelse er en fremadskuende oversættelse. Jeg synes i den grad lederskab har sin berettigelse i klasselokalet, derfor mener jo også at klasserumsledelse ikke skal begrænse sig til at være CRM.

Når jeg skriver om klasserumsledelse hentyder jeg hovedsageligt til ledelse i form af lederskab. Såfremt jeg må få lov til at komme med et forslag, vil jeg foreslå at CRM herefter bliver omtalt som klasserumsmanagement, så beholder jeg udtrykket klasserumsledelse til at udforske ordet i bredeste forstand.

Skriv et svar