Hvordan motiverer du dine medarbejdere?

Jeg har netop modtaget en invitation til et lederkursus om “Hvordan motiverer jeg alle mine medarbejdere – strategisk kommunikation for skolens ledere”. Det er jo som sådan dejligt, at nogen vil gøre en indsats for at lære ledere at kommunikere ‘rigtigt’, så de kan motivere deres medarbejdere. Der er dog nogle perspektiver jeg lige vil sikre mig er belyst, inden man som leder tager fat på at motivere sine medarbejdere.

Transmissionsledelse

Som jeg læser kursusbeskrivelsen, er det omtalte lederkursus endnu en tilgang, der tager udgangspunkt i det jeg har valgt at kalde “Transmissionsledelse”. Transmissionsledelse er et begreb jeg bruger for den type af ledelse, hvor man går ud fra at hvis man siger det rigtige, til de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt, så skal man nok få sit budskab igennem og dermed ‘få sin vilje’. I dette kursus’ tilfælde er fokus lagt på skolereformen hvor det nævnes at “Medarbejderne skal være motiverede, hvis overgangen til det nye skal blive en tryg og positiv oplevelse for elever, forældre og samarbejdspartnere”. Det er svært at være uenig i. Senere står der nævnt at “Første skridt er at styrke samarbejdet og professionalisere kommunikationen”. At styrke samarbejdet er jeg heller ikke uenig i, men det er udtrykket at ‘professionalisere kommunikationen’ jeg er en smule overfølsom for. Nu skal jeg ikke kunne sige hvad indholdet bliver på kurset, men hvis der med en professionalisering af kommunikationen forstås, at man skal blive bedre til, at sige ‘det rigtige’ på den ‘rigtige måde’. Ja så lugter det lidt af transmissionsledelse, fremfor relationsledelse.

Afprofessionalisering

Mit bedste forslag er, at alle ledere bør gøre en indsats for at afprofessionalisere deres kommunikation. Jo mere du planlægger at sige de ‘rigtige ting’ på den ‘rigtige måde’ jo mere vil du “være til fare for trafikken i den narrative udveksling” (Bruner, 1996:163). Faktisk hænger det her meget godt sammen med det foredrag, jeg også omtalte i mit sidste indlæg om den underfundige virkelighed.

Den naturlige motivation

Det er egentlig ret ‘simpelt’ med motivation, hvis man antager Jerome Bruner har bare en anelse ret med sin teori om ‘folkepsykologien’.

“Folkepsykologi handler om bevidst handlende mennesker, der foretager sig ting på grundlag af, hvad de tror og ønsker, som stræber efter mål, møder hindringer, der får bugt med dem, eller som de får bugt med, alt sammen udstrakt over tiden.” (Bruner, 1990:51)

Folk er altså motiveret til deres handlinger på baggrund af hvad de tror og ønsker. Problemet med dette i et organisationsperspektiv er blot, at de ikke altid er motiveret til at gøre det organisationen synes der er det rigtige. Her kan man vælge enten at mene medarbejderen bør tilpasse sig (man kunne skabe en brændende platform så de retter ind) eller man kan vælge, at lade medarbejderne deltage i skabelsen af kulturen i organisationen, og derigennem finde plads til deres ‘naturlige’ motivation.

Jeg er bevidst om, at den sidste løsning klart er den blødeste set i ledelsesperspektiv. Især hvis man er typen der er til ‘visionær’ og ‘autentisk’ ledelse. Men ikke desto mindre, er det den tilgang, der virker til bedst at favne medarbejdernes medfødte talent, for at motivere dem selv til at gøre det de finder mest rigtigt.

Det kan måske virke en anelse provokerende, at jeg vælger at tale for en afprofessionalisering af kommunikationen. Det er ikke min mening at kalde alle kommunikationskonsulenter for talentløse, jeg ønsker blot at påpege, at hvis vi blive ved med at tro, at det altid er ledelsen der skal sætte dagsordenen med egne ord. Bliver det umådelig svært at få skabt en sammenhængende motiveret organisation, som kan se meningen med alt der bliver gjort. Det er selvfølglig ledelsen, der skal sikre sig, at der bliver sat ord på organisationens udfordringer. Men det betyder ikke ledelsen skal forklare alting ’til alle har forstået det’ – for i sidste ende kan vi aldrig være sikker på at alle har forstået det vi ønskede de skulle forstå.

Så til alle jer med en hang til transmissionsledelse skal blot lyde, god fornøjelse med ‘at kommunikere den nye skolereform’ til jeres medarbejdere på en motiverende måde. Mit bedste forslag til jer, vil dog være at indgå i en ligeværdig dialog med jeres medarbejdere. Smid kortene på bordet, gem lidt plads til tilfældighederne, stil spørgsmål, lav huller i din forklaring og vær varsom med de konklusioner du gør dig undervejs.

Skriv et svar