Jagten på en ny læringsteori – Del 1 – Introduktionen

Jeg er bevidst om, at jeg med en alder på blot 30 år, og med så lidt som 9 måneders skoleledererfaring, ikke er hverken den mest erfarne eller mest modne leder der findes i Danmark. Derfor overrasker jeg ofte mig selv, med de refleksioner jeg beslutter at kaste mig ud i. Det kan ikke tælles på to hænder de gange jeg er blevet optaget af et emne, som man med tydelighed kan se på mine samtalepartnere emmer af ungdommelighed og naivitet, og det er på mange måder sådan et projekt jeg netop har kastet mig ud i. Projektet vil resultere i en ny serie her på bloggen med navnet “Jagten på en ny læringsteori”, og vil handle om netop hvad navnet antyder – at jeg vil gå på jagt efter en ny læringsteori. Jeg har besluttet mig for, naiv og ung som jeg er, at de læringsteorier jeg indtil nu er stødt på, ikke er tilstrækkelige til, at danne et ideologisk grundlag for min drømmeskole.

Grunden til at jeg er optaget af emnet “læringsteori” skal findes i, at jeg har en idé om, at vi som friskole skal være helt tydelige på, hvad det er for en skole vi driver, og hvordan vi gør hvad vi ønsker at gøre – både for os selv, men også for vores elever, forældre og resten af vores omverden.

Det er mit indtryk, at det er de færreste mennesker der kan forklare hvad læring er. Det er selvfølgelig min fordom, men har jeg bare lidt ret, er det en skræmmende tanke, når vi tænker på hvor centralt et begreb læring er (eller kan være) for vores udvikling som mennesker i et socialt samfund. Jeg mangler i den offentlige debat en ydmyghed overfor, hvor svært et emne uddannelse (og heriblandt læring) er, og hvor mange ting der skal spille sammen, for at vores elever får en god skoletid. Så selvom jeg er helt bevidst om, at jagten på en “ny” læringsteori er langt større end nogen af de projekter jeg før har sat mig for, mener jeg samtidig at det er min pligt som skoleleder, at gøre mit absolut ypperste for, at de børn der vælger at være en del af vores skole, får den skolegang og opvækst de fortjener. Derfor skal vi ikke ‘bare’ gøre hvad andre siger vi skal gøre, vi skal selv finde den løsning der giver mest mening for os og vores børn.

Altså skal min søgen efter en ny læringsteori ses som et ansvar jeg mener at have. Det er en del af mit ansvar ikke at tage for givet, at vi ved alt hvad der er værd at vide. Samtidig ser det også ud til at en af vores muligheder for at blive en bedre skole, er bedre at kunne forstå hvordan børn, voksne og organisationer lærer. At lære er at udvide sin bevidsthed og sine kompetencer. Det er at blive bedre til ting, som fx at læse, skrive, arbejde i grupper, være empatisk osv… Og det er ikke mindst at kunne gøre nye ting, eller at gøre eksisterende ting på nye måder. Mulighederne er mange, men ved al læring sker der en eller anden form for forandring. Det kan være alt fra forståelsen af hvordan bogstaver påvirker hinanden og bliver til ord, til hvordan jeg som leder bedst samarbejder med forældrene om børnenes opvækst.

Mine roller som friskoleleder er mange, og der er masser af opgaver der umiddelbart kan synes mere relevante at fokusere på, end opgaven at gå på jagt efter en ny læringsteori. Men for mig er læring skolens mest centrale element og derfor et af de absolut vigtigste begreber i vores hverdag. Det er ved forståelsen af begrebet læring, vi bedst kan tilpasse vores rammer på skolen og vores handlinger som undervisere, så de passer til de børn vi har, og den fremtid der venter dem.

Har du idéer eller kommentarer til mit nye projekt, så smid en besked her på siden og lad dialogen begynde!

Følg projektet her på bloggen fra og med i morgen, søndag den 9. november 2014

One Reply to “Jagten på en ny læringsteori – Del 1 – Introduktionen”

 1. Tak Morten,
  fordi du påtager dig at stille de svære spørgsmål. Hvad er læring er et af dem.
  Jeg vil ikke her forsøge mig med at fremsætte en teori om, hvad læring er, men nøjes med at tage fat i et lille hjørne af din invitation, nemlig dit forsigtige ‘Det er de færreste, der ved, hvad læring er.’ Det har du nemlig helt ret i – og det skal vi nok ikke (nødvendigvis) være kede af. Læring er ikke noget bestemt – og kan ikke forklares med én teori. Jeg vil derfor også anbefale, at du ikke går på jagt efter én læringsteori, men derimod betragter læringsteorier som forklaringer på – eller indkredsninger af – aspekter ved læring og perspektiver på læring.
  Hvis læring, som du siger, er forbundet med forandringer, så sker der læring gennem levet liv, hvor mennesker hele tiden forandre sig fra ændringer i molekyler til ændringer og forskydninger af mentale koncepter for, hvad virkeligheden er, og hvad det vil sige at være i den.
  Jeg tror ikke, at en skole skal trække på én læringsteori. Jeg tror, at en skole skal vide, hvad den vil, og hvordan den vil det. Det handler om visioner – ikke om at have fundet den rigtige teori (heller ikke for læring). Det indebærer også at gøre tingene på bestemte måder – og at vide, at man gør ting på bestemte måder. Det skal man kunne argumentere for. Jeres skole har en række tænkninger om skole og undervisning – derfor har du også, som vi ofte hører om, et meget alsidigt job. Den praktiske og musiske tilgang til læringsaktiviteter er et valg, I har truffet. Der kan være teoretiske grunde til jeres valg, men det er ikke fordi i har fundet den ‘rigtige’ læringsteori, men fordi I vil noget bestemt og har gjort jer overvejelser over, hvordan det, I vil, skal realiseres gennem visse handlinger frem for andre.
  Held og lykke med jagten på forskellige (situationelle?) aspekter af læring.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *