Jerome Bruner, Uddannelseskulturen fra 1996

“Hvis man skal teoretisere om undervisningspraksis i et klasseværelse (eller i ethvert andet miljø for den sags skyld), gør man klogt i at tage de folketeorier i betragning, som de, der er involveret i undervisningen og læringen, allerede er i besiddelse af. For enhver fornyelse, man som “ægte” pædagogisk teoretiker ønsker at indføre, er nødt til at konkurrere med, erstatte eller på anden måde tilpasse de folketeorier, som allerede styrer både lærere og elever.”

Jerome Bruner i Uddannelseskulturen fra 1996 side 103

Skriv et svar