Mening i undervisning – De personlige mål

Da jeg begyndte på min diplomuddannelse i ledelse, skulle vi ret hurtigt udfærdige et kompetenceskema. Det var før jeg læste mange lange bøger om hvorfor netop et kompetenceskema kunne være en god prioritering I ens personlige udvikling. Tænker jeg tilbage, er det ikke fordi jeg har brugt mit kompetenceskema til noget særligt, men jeg husker tydeligt at samtalen om hvad jeg kunne og hvad jeg fremadrettet havde brug for, gav mig en forståelse for hvilke kompetencer jeg skulle forpligte mig på at udvikle. På mange måder tror jeg samtalen i sig selv, var det der gjorde forskellen – den gav mig et sprog for min udvikling, en retning jeg kunne bevæge mig i og ikke mindst hjalp den mig finde mening i uddannelsesforløbet.

På skuldrende af Peter Senge

Det er ved at være nogen år siden Peter Senge udgav bogen Den Femte Disciplin om den lærende organisation. Ikke desto mindre synes jeg at bogen er en af de bedste jeg har læst, når det kommer til at skabe udvikling i en organisation. De 5 discipliner har jeg skrevet mere om mit klasserumsledelse’s indlæg om at Skabe et miljø.

Grunden til at nævne Peter Senge, er at synet på de 5 discipliner, giver et meget håndtérbar perspektiv på hvilke elementer der skal til for at skabe læring; nemlig et fælles må, personlige mål, team-læring og et fælles sprog som alt sammen bindes sammen af det femte element: systemtænkning.

Et fælles sprog og vision

Morten-YingYang-WH
Musikalitetsfiguren anno 2013

For at arbejde med det fælles sprog som er nødvendig at få skabt, har jeg som nævnt i sidste blogindlæg om mening i undervisningen, lavet en musikalitetsfigur. Figuren udgør de elementer jeg arbejder med i min musikundervisning. Folk med kendskab til Etienne Wenger vil formentligt hurtigt se den slående lighed mellem min musikalitetsmodel og Wengers model for læringsdesign.

Figuren vil jeg forklare i et senere indlæg, dog vil jeg sige at dens rolle I første omgang er at være en hjælp til at skabe et fælles sprog, samtidig med at det er et bud på hvad vores fælles mål kan være. I år er vi to lærere på sammenspilsholdet, derfor kræver det at vi er bare nogenlunde enige om hvilke ambitioner vi har for holdet. Her er en enighed om figuren en god måde, at sætte en ramme for denne ambition.

Det musikalske kompetenceskema

Næste Senge disciplin vi skal have i spil, er at få lavet de mål som hver enkelt elev på Folk og World skal arbejde med og vokse i. For at holde fokus på vores “fælles mål” (som endnu ikke rigtigt er forhandlet), og samtidig styrke vores fælles sprog for musik, har jeg derfor valgt at udforme et kompetenceskema som bygger på ovenstående musikalitetsmodel.

Download det musikalske kompetenceskema som PDF

Kompetenceskemaet udfyldes i grupper i en form inspireret af det reflekterende team med interviewer, fokusperson, sekretær og kreativ observatør. Som hjælp til intervieweren har jeg lavet et spørgeark med spørgsmål, der kan inspirere til hvad samtalen kan handle om.

Download Spørgeark til det musikalske kompetenceskema som PDF

Sekretæren og den kreative observatør udgør det reflekterende team, som kan inddrages i samtalen mellem interviewer og fokusperson når dette ønskes. Jeg har før brugt det reflekterende team med efterskoleelever, og min erfaring er at det kan være en genvej til team-læring, dette er værd at vægte når man vælger hvordan elever skal arbejde med sproglig forhandling.

Målet med øvelsen

Håbet med komptenceskemaet er først og fremmest at eleverne får talt om hvad det vil sige at spille musik, og hvad det kræver af dem at være på et sammenspilshold: sproglig forhandling og meningsskabelse in-action. Hvis skemaet samtidig kan give dem en fornemmelse af hvad der ville være godt for dem at arbejde med i form af konkrete mål – så har vi nået langt på meget kort tid. Formålet er med andre ord at snakken i grupperne, overblikket og de klare mål, kan gøre eleverne i stand til selv at finde mening i den undervisning de går imøde. Hvis de allerede fra starten af selv har skabt rammen for deres egen motivation, er jeg sikker på deres udbytte af undervisningen vil blive væsentligt højere, end hvis jeg blot lærte dem forskellige sange ud fra hvad jeg mente de burde lære.

Jeg kan ikke med sikkerhed sige hvad der kommer til at ske, men jeg glæder mig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *