Everything is obvious

“Around 90 percent of Americans believe they are better-than-average drivers, and a similarly impossible number of people claim that they are happier, more popular, or more likely to succeed than the average person. In one study, an incredible 25 percent of respondents rated themselves in the top 1 percent in terms of leadership ability. This “illusory superiority” effect is so common and so well known that it even has a colloquial catchphrase – the Lake Wobegone effect, named for Prairie Home Companion host Garrison Keillor’s fictitious town where “all the children are above average.” It’s probably not surprising, therefore, that people are much more willing to believe that others have misguided beliefs about the world than that their own beliefs are misguided. Nevertheless, the uncomfortable reality is that what applies to “everyone” necessarily applies to us, too. That is, the fallacies embedded in our everyday thinking and explanations, which I will be discussing in more detail later, must apply to many of our own, possibly deeply held, beliefs.”

Fra bogen Everything is Obvious (once you know the answer) af Duncan J Watts

Christen Kold, Om Børneskolen (1850)

“Vil man bygge tro på skriften, kommer man kun til at bygge på sin egen eller andres fortolkning, og vi har et nyt pavedømme. Sandheden kan lige så let, om ikke lettere, holdes tilbage og forvanskes gennem skrift, som gennem det mundtlige ord. Det står til enhver tid de lærde frit for at danne sig et sprog, som lægmand ikke forstår. Det er også til dels sket i vore dage. Men også i vore dage er ånder blevet vakte, og de kan have gavn af at læse, og af, at der gives folkelig lærdom i et folkeligt sprog. Derfor bør folket lære at læse. Men de bør lære det således, at de erkender læsningen som et middel til oplysning, og ingenlunde som hensigt.

Christen Kold, Om Børneskolen s. 9 (1850)

Christen Kold i “Om Børneskolen”

“Børneskolen har gjort sig skyldig i den fejl, at den næsten udelukkende har søgt at tale til forstanden og kun delvis til følelsen, mens fantasien, indbildningskraften, har været så godt som helt forbigået”

Christen Kold i “Om Børneskolen” skrevet omkring 1850

Hvorfor du bør anerkende kompleksitet i din dialog med andre

Efter i flere år at have undervist i noget, jeg ikke helt har kunnet forklare – men synes at kunne fornemme. Har jeg gjort mig en del tanker om at undervise I hvad jeg vil kalde komplekse kompetencer. Jeg bliver mere og mere opmærksom på, at jeg bør se alt hvad jeg lærer fra mig og fortæller, som komplekse, for ydmygt at kunne give plads til at min forklaring ikke altid er den folk har brug for.

Læs videre “Hvorfor du bør anerkende kompleksitet i din dialog med andre”

Da Edcamp kom til Danmark

Det er svært at sige hvor det hele startede, men et bud er at Edcamp DK startede den dag @trinejr indkaldte til møde i København for at kickstarte Edcamp i Danmark. Vi var en del mennesker der troppede op, og efterhånden fik vi talt os frem til hvad vi ønskede at lave, fik fordelt opgaver og fik, ikke mindst, oprettet en facebookgruppe, hvorfra den løbende organisering kunne finde sted. Så var vi i gang. Læs videre “Da Edcamp kom til Danmark”

Man kan ikke snakke om skolen alene

Jeg er ret sikker på, at jeg går på diplomlederuddannelse med de bedste og mest inspirerende folk i landet. Hvilket blot minder mig om: én ting er hvad der sker i et undervisningslokale, noget andet er den udveksling, sparring og inspiration der forgår på kryds og tværs når timen er slut. Det er alt for begrænsende at isolere læring til kun værende bundet op på undervisning, vores ageren med verden omkring os lærer os formentligt meget mere end nogen skole nogensinde vil kunne – men bedst af alt er når de to elementer formår at spille sammen. Jeg er hermed overbevist om at snakken om skole alene, er for begrænset til at vi kan skabe en så god og konstruktiv læring som muligt.

Søren Kierkegaard: “Brudstykker af en ligefrem Meddelelse”

At man, naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaa mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaar. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfærdelig stolt, saa jeg i Grunden i stedet for at gavne ham egentlig vil beundres af ham. Men al sand Hjælp begynder med Ydmygelse: Hjælperen maa først ydmyge sig under dem, han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe ikke er at være den Herskesygeste men den Taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have uret, og i ikke at forstaae, hvad den Anden forstaar.

– Søren Kierkegaard, “Brudstykker af en ligefrem Meddelelse”

Værn om lærerne fra det brune hjørne

“Ud med dem, der ikke gider mere. Jeg er iskold.”

Sådan siger tidligere skoleleder Lise Egholm i artiklen “Frygten for det brune hjørne”, som Information bragte i går. Det må, ud fra en hurtig refleksion, gøre Lise Egholm både iskold og indehaver af flere lederes nærmest standardiserede skyklapper om at “forandringsresistente lærere” skal ud, så de kan få ensrettet lærerflokken. Læs videre “Værn om lærerne fra det brune hjørne”

Mening i undervisning – Præsentation

Sidste år i december valgte jeg, at mit fokus på lederuddannelsen fremover skulle være min ledelse, som musiklærer, af mit sammenspilshold. I arbejdet med opgaven fandt jeg mange perspektiver fra min ledelseslitteratur, som var direkte overførbare til min praksis som musiklærer. Den centrale opdagelse jeg gjorde, var at hvis eleverne skulle få det fulde udbytte af undervisningen, skulle jeg skabe plads til at eleverne selv kunne finde meningen med det vi lavede, og at de til tider måske ligefrem selv skulle gå forrest. Læs videre “Mening i undervisning – Præsentation”

Om at starte på en frisk

Om lidt strømmer det ind med spændte nye elever på Musikefterskolen i Humble, og som lærer er man ikke mindre spændt. Siden jeg stødte på den narrative teori for et par år siden, er starten ikke blevet mindre spændende. Michael White er kendt for at have inspireret til en retning inden for terapien, hvor man ser problemet som problemet frem for personen som problemet. Læs videre “Om at starte på en frisk”

Hvad var så meningen med lockouten?

I slutningen af lockoutens 3. uge satte jeg mig for at jagte meningen med lockouten. Parternes udtalelser og mediernes dækning af sagen, har alle gjort deres indsats til at ingen af os dødelige rigtig skulle kunne forstå hvad det hele handlede om. Beskyldninger, modsigelser, vredesudbrud osv… har været en del af dagligdagen på blogs, i statusopdateringer, artikler, debatter og andre medier. Det har ikke været noget kønt syn. Læs videre “Hvad var så meningen med lockouten?”

Hvad handler lockouten om – Del 5 – Bente Sorgenfrey

I anden lockoutuge meldte FTFs formand Bente Sorgenfrey ud til DR Nyhederne “om det i det hele taget skal være lovligt for en stat at lockoute. For staten har jo en uudtømmelig pengetank, og på den måde er det en unfair kamp”. Jeg kan huske jeg syntes det var et frisk indspark, for langt hen af vejen er jeg enig med Bente. Derfor var hun også et naturligt valg til jagten på meningen med lockouten. Her kommer resultatet af mit lille telefoninterview med Bente Sorgenfrey. Læs videre “Hvad handler lockouten om – Del 5 – Bente Sorgenfrey”

Hvad handler lockouten om – Del 4 – Mikkel Wiene

Når jeg har set debatter i fjernsynet om lockouten, synes jeg der har været langt imellem de brugbare kommentarer. Én af de personer der virkelig fik sat nogle gode perspektiver på samtalen, hvis man spørger mig, var Mikkel Wiene. Mikkel er tillidsmand på en skole i Rødovre kommune, og jeg er så heldig at følge både Mikkel og to af Rødovres dygtige konsulenter for skoleområdet på Twitter. Det vender vi tilbage til. Læs videre “Hvad handler lockouten om – Del 4 – Mikkel Wiene”

Hvad handler lockouten om – Del 3 – Lotte Rod

Det er 4. dag i jagten på meningen med lockouten. Jeg valgte i går at besøge Lotte Rod, Børne- og uddannelsesordfører for Radikale Venstre. Jeg kender Lotte Rod fra Twitter hvor hun har været rigtig god til at tage en aktiv del i snakken om lockouten, blandt andet i dialog med Dorte Lange fra DLF, derfor tænkte jeg hende som et oplagt stop på vejen i jagten på meningen med lockouten. Here goes. Læs videre “Hvad handler lockouten om – Del 3 – Lotte Rod”

Hvad handler lockouten om – Del 2 – Uffe Rostrup

I formiddags mødtes jeg med Uffe Rostrup som er formand for de Frie Skolers Lærerforening. Jeg så meget frem til at snakke med Uffe, fordi han har siddet med ved de forhandlinger som FSL har haft med Moderniseringsstyrelsen, som er en del af Finansministeriet. Det har taget mig noget tid at komme “om på den anden side” af interviewet, fordi jeg – som jeg skrev i missionens oplæg – er på jagt efter meningen med lockouten, og derfor går målrettet efter at finde ud af hvorfor der er en lockout, jeg har vendt og drejet dagens interview men: Det er heller ikke i dag jeg finder meningen med lockouten. Læs videre “Hvad handler lockouten om – Del 2 – Uffe Rostrup”

Hvad handler lockouten om – Del 1 – Henrik Wisbech

Vi er godt i gang med 3. uge af lockouten for de danske lærere, en lockout som det kan være svært helt at finde hoved og hale i. I dag har jeg besøgt FSL, De Frie Skolers Lærerforening, som jeg selv er medlem af. Jeg har talt med sekretariatsleder Henrik Wisbech. Formålet med dagens samtale var at se hele lockouten fra FSLs vinkel som fagforening, og få en større forståelse for de forhandlinger der har været. Hvad har man talt om? Hvordan har man talt? Hvad skiller parterne? og så videre. Læs videre “Hvad handler lockouten om – Del 1 – Henrik Wisbech”

På jagt efter meningen med lockouten

Jeg har besluttet mig for at tage på en mission, nemlig missionen for at finde meningen med lockouten. Jeg synes det er top umuligt rigtig at finde meningen med den situation vi lærere, elever og alle andre implicerede er i. Kan det virkeligt være så svært at finde en fælles aftale for hvordan vi bedst styrker skolen i fremtiden, at skolebørn skal gå uden undervisning i så lang tid? Læs videre “På jagt efter meningen med lockouten”

Nu skal lederne ikke lede

Hvis jeg studerede kommunikation ville samtlige af døgnets timer gå med at følge lockouten, for det er på alle måder et studie i kommunikation værdigt. Dog et studie der mest vil handle om ubrugelig kommunikation, og dagens sociale-medie-basker – Anders Bondo Christensens lockout-festtale – er ikke nogen undtagelse. Det er en skam dialogen er så ufrugtbar, når der er rig mulighed for rent faktisk at lære noget af de udtalelser som kommer undervejs. Det vil jeg derfor forsøge at demonstrere i dette indlæg. Læs videre “Nu skal lederne ikke lede”

Er det lockouten værd?

I går satte jeg fokus på lockouten set med pengebriller på og kom frem til konklusionen, at KLs forslag ud fra et økonomisk perspektiv gav fint mening, men at den måde man havde fået serveret det på for lærerne gjorde at de ikke kunne se meningen med det, og derfor stiller sig modvillige overfor projektet. Jeg argumenterede derfor for at hele lockouten set i et ledelsesperspektiv har været en meget uheldig løsning.

Jeg ønsker i dag at dykke længere ned i at se lockouten ud fra et økonomisk perspektiv, og jeg kunne godt tænke mig at gå Michael Ziegler lidt på klingen i forhold til nogle af hans udtalelser. Læs videre “Er det lockouten værd?”

I en verden af fortidens internet

I disse lockout-tider, er jeg nu kommet frem til det er på tide at kigge på nogle af de ting jeg mener kan forbedre sig på skolerne rundt omkring. Én af de ting man snakker meget om ude i den store verden er brugen af IT i undervisningen. iPads har været det nye sort noget tid nu, og der findes allerede mange tilgange til at få IT ind i undervisningen. Det er jo som sådan alt sammen meget godt. Læs videre “I en verden af fortidens internet”

Med pengebrillerne på

Der er noget jeg aldrig rigtig har forstået. Hvorfor er det at der i det offentlige altid er et dem og os, og ikke bare et fælles os? “Nu kommer sparekniven igen” er noget man frygter i mangt en offentlig organisation. Det er den samme sang der bliver sunget nu af lærerforeningen, og jeg må ærligt indrømme jeg godt kan forstå dem. Jeg kender ikke mange lærere der kan se meningen i KLs påstand om at man sagtens kan få kvalitetsundervisning ved at fjerne arbejdstidsaftalen. Det er altså igen et “dem” der vil “effektivisere” og et “os” det går ud over. Læs videre “Med pengebrillerne på”

Lockout-satire for alle

Jeg er fyldt med glæde og god energi, for jeg har brugt det meste af dagen sammen med en inspirerende flok af undervisere, der alle insisterede på at se lockouten fra et nyt perspektiv. Efter mange gode lange snakke om et nuanceret syn på lockouten kom vi frem til vores plan: Vi ville sende Anders og Michael til parterapi, og som sagt så gjort. Læs videre “Lockout-satire for alle”

Lockout-kommunikation for nybegyndere – 1. Lektion

Introduktion

Det med lockouten er nyt for os alle, derfor væver vi rundt i mange forskellige kommunikationsformer – og mange når måske ikke frem med deres budskab til det publikum de havde håbet. Da jeg har læst en tyk bog om at mestre mening gennem kommunikation og ikke andre synes at tage ansvaret på deres skuldre, har jeg besluttet mig for at starte denne lille web-skole for “Lockout-kommunikation”. Velkommen til, og jeg håber du vil tage godt imod den. Læs videre “Lockout-kommunikation for nybegyndere – 1. Lektion”

Lockout Blog-fællesskab

Kære FSL-kolleger og eventuelle gæsteskrivere – Opdateret

Jeg er vært ved en FSL-blog-skriver forsamling hvor vi vil prøve at udfordre debatten med skæve, sjove og alternative indlæg om hele forhandlings- og lockoutsituationen. I mine øjne trænger hele situationen til friske perspektiver. Her på min blog kan du læse hvordan jeg har forsøgt at udfordre debatten blandt andet gennem indlæg som Skolekonflikt og jagten på et fælles tredje, Hej Lotte Rod og Dorthe Lange – Et kig på en samtale og Skulle vi ikke skifte fokus.

Der er netop startet en blog a la samme koncept som dette, det støtter jeg selvfølgelig op om, og det vil jeg også anbefale alle andre – følg med på: blockout.dk

Dette blog-fællesskab vil mødes på to planer

  1. En facebook-gruppe hvor vi snarest muligt kan udveksle idéer
  2. Dem der har tid og mulighed for det, kan mødes med mig på Ryslinge Højskole nu på torsdag kl. 11-16-ish, der vil være frokost med i arrangementet. Her kan vi udfordre hinandens syn på debatten, og måske sammen skrive nye spændende indlæg til debatten med dele-potentiale. Sidste tilmelding for at deltage i “live” skrivearrangementet er i morgen onsdag kl. 17.

I morgen onsdag sætter jeg en hurtig blog op som denne, som vi kan tage udgangspunkt i.

Ønsker du at tilmelde dig skrive-fællesskabet, må du meget gerne kontakte mig med det samme. Brug bare kontaktformularen her på siden.

Leder du efter slideshowet jeg brugte ved oplægget i dag kan det hentes her.

Vh Morten

Regeringens brændende platform

Så kom lockouten og jeg er træt af det, fordi det bekræfter mig i én ting: Vi lever i en verden som mangler fællesskab og anerkendelse. Regeringens brændende platform-strategi om at skabe en fælles opfattelse af hvor vigtigt et indgreb er, KL’s konsekvente udmeldinger og manglen på anerkendelse af de modsatte parter. Nogle gange får jeg det indtryk at politikerne sidder på borgen og rent faktisk tror de gør deres “medarbejdere” end tjeneste ved at stå fast. Jeg tror det næppe. Læs videre “Regeringens brændende platform”

Skolekonflikt og jagten på det fælles tredje

Jeg har før brugt min tid her på bloggen, på at påpege hvor elendig ledelse jeg synes hele skolekonflikten virkede til at være et resultat af. Det mindede mig om et udtryk jeg engang læste i en kort tekst af Jan Molin, Professor i ledelse mm. på CBS. Teksten havde et udtryk der var i stil med “Det lukkede dominerende udfaldsrum”, og handlede, så vidt jeg husker, om at hvis de samme mennesker taler om de samme ting, bliver de bekræftet i alt det de i forvejen ved og samtalen vil ikke flytte sig overhovedet. Sådan har jeg det lidt med skolekonflikten lige nu. Læs videre “Skolekonflikt og jagten på det fælles tredje”

At komme med et forslag er bedre end ikke at komme med et forslag

Jeg tilhører én af de lærere som hellere vil udvikle folkeskolen i fællesskab med de forskellige aktører end at diskuttere hvilken en af de aktuelle parter der har mest ret. Derfor foreslog jeg forleden at vi skulle skifte fokus i diskussionen, og det skulle man næsten tro Anders Bondo havde hørt (omend hans forslag formentligt blev sendt til Ziegler før jeg havde delt mit indlæg i onsdags). Læs videre “At komme med et forslag er bedre end ikke at komme med et forslag”

Hvordan er det lige med forskning?

Jeg er selv stor fan af undersøgelser som kan hjælpe med at fortælle mig om hvordan verden egentlig ser ud. Men jeg har efterhånden også lært at man skal tage al forskning og undersøgelse med et gran salt. Det er måske også derfor jeg godt kan lide den ydmyghed overfor “sandheder” som er i socialkonstruktivismen, en videnskabsteoretisk opfattelse som nogle afviser grundet dens fornægtelse af objektivitet. Læs videre “Hvordan er det lige med forskning?”

Skulle vi ikke skifte fokus?

Som jeg hører begge parter i den aktuelle konflikt på skoleområdet, så har de én ting til fælles: De ønsker at lave den bedste skole for alle landets elever. Derfor har jeg brug for at lave en lille split test i forhold til hvad den ene og den anden lejr smider ind i debatten, siden der stadig er konflikt og de forskellige parter ikke synes at kunne blive enige. Hverken om hvad den bedste skole er, eller hvem der står i vejen for forhandlingerne. Læs videre “Skulle vi ikke skifte fokus?”

I sidste ende er det bare elendig ledelse

Jeg kan huske at da regeringens folkeskolereform blev udsendt, satte jeg mig straks ned og læste den så godt igennem som muligt. Det gik hurtigt op for mig at oplægget stort set kun handlede om hvad der skulle forandres, og ikke hvad der gik godt i den danske skole. Man kan sige hvad man vil om anerkendende tilgang, men én ting er jeg helt overbevist om – hvis du i din dialog med din medarbejder bruger al din tid på det der skal forandres. Vil dit fokus skubbe de gode ting i baggrunden, og styrke opmærksomheden på det der skal forandres. Det gør at man som medarbejder helt kan miste troen på at lederen faktisk bemærker, at man allerede gør et rigtig godt stykke arbejde. Læs videre “I sidste ende er det bare elendig ledelse”

Middelmådig ledelse

Foruden dårlig software og forældede webtjenester (eks. Fronter og SkoleIntra) er jeg også overfølsom overfor folk der har brug for at “være imod janteloven”. For det første er Janteloven ikke nogen lov, men blot en dårlig undskyldning så man kan gøre sig til offer for “andres opfattelse”. For det andet er der alle mulige gode ting ved janteloven, som en socialkonstruktivist som mig kan få mange konstruktive ting ud af. Læs videre “Middelmådig ledelse”