Skolen er situeret i sine elevers liv og kultur

“En af de vigtigste kulturpsykologiske teser om uddannelse er selvsagt, at skolen aldrig kan anskues som kulturelt ‘fritstående’. Hvad den underviser i, hvilke tankesæt og hvilke ‘taleregistre’, den faktisk opdyrker hos sine elever, kan ikke isoleres fra, hvordan skolen er situeret i sine elevers liv og kultur.”

– Jerome Bruner, Uddannelseskulturen 1998, side 80

Skriv et svar